Avukatlar

Rauf Tolga Yılmaz

KIDEMLİ AVUKAT Marka Patent Vekili

Rauf Tolga Yılmaz

2002 yılından beri Büyükkaya Hukuk Bürosunda çalışmakta olan Rauf Tolga YILMAZ, Türkiye’nin önde gelen beyaz eşya şirketleri ile telekomünikasyon şirketlerine ilişkin icra dosyaları ve davalarını uzun yıllardan beri takip etmektedir. Kurumsal müvekkiller dışında gerçek kişilerin icra ve özel hukuk davaları ile deniz hukukunda kaynaklanan dava ve icra takipleri ile de iştigal etmiştir. İpoteğin paraya çevrilmesi takip ve davaları, icra ihaleleri, taşınmaz tescili ve tapu alınması işlemleri konusunda uzmanlaşmıştır. Rauf Tolga YILMAZ,  iş davalarında halen işçi ve işveren vekilliği yapmaktadır.

Uzmanlık Alanları

İcra ve İflas Hukuku, Tahsilat Takibi ve Borçların Yeniden Yapılandırılması; Tüketici Hukuku; Uyuşmazlıkların Çözümü ve Davaların Takibi; İlaç ve Sağlık Hukuku

Eğitim ve Seminerler

  • İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Eğitimi (1998)
  • İstanbul Barosu,  İnsan Hakları Eğitimi Sertifikası (2007)

Baroya Kayıt

İstanbul Barosu (1999)

Üyelikler

İstanbul Barosu

Yabancı Dil

İngilizce

rauftolgayilmaz@buyukkaya.av.tr