Avukatlar

Erdal Büyükkaya

KURUCU ORTAK, ARABULUCU

Erdal Büyükkaya

2001 yılında Büyükkaya Hukuk Bürosu’nu kuran Erdal BÜYÜKKAYA, yerli ve yabancı ortaklı müvekkillerine gerek kurumsal yönetim gerekse uyuşmazlık/dava takibi hususlarında hizmet vermektedir. Erdal BÜYÜKKAYA, yerli ve yabancı müvekkillerin Türkiye’deki uyuşmazlıklarını yargılamanın her aşamasında titizlikle takip ederken; bağımsız yönetim kurulu üyelikleri ile müvekkillerin gerek ticari ilişkilerinin yürütülmesinde gerekse kurumsal yönetimlerinde görev almaktadır. Dava ve danışmanlık hizmetlerine ek olarak; bugüne kadar 200.000’in üzerinde dosya ile tahsilat takibinde bulunmuş ve borçların yeniden yapılandırılma süreçlerini takip etmiştir.

Uzmanlık Alanları

Gayrimenkul ve Kira Hukuku; Ticaret ve Şirketler Hukuku; İcra ve İflas Hukuku, Tahsilat Takibi ve Borçların Yeniden Yapılandırılması; Aile (Boşanma) Kişiler ve Miras Hukuku; İş Hukuku, İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku; Uyuşmazlıkların Çözümü ve Davaların Takibi; Arabuluculuk.

Eğitim ve Seminerler

  • Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Eğitimi (1995)
  • Kemerburgaz Üniversitesi,  Arabuluculuk Eğitimi Sertifikası (2014)

Baroya Kayıt

   • İstanbul Barosu (1998)
   • Ankara Barosu (1997)

Üyelikler

   • İstanbul Barosu
   • Barolar Birliği Delegeliği
   • Malatya İşadamları Derneği

Yabancı Dil

İngilizce

erdalbuyukkaya@buyukkaya.av.tr