Borçlar Hukuku

Haksız Rekabete İlişkin Düzenlemeler

Av. Özlem Büyükkaya

Türk Ticaret Kanunu’nda Haksız Rekabete (TTK 54 ve devamı maddeler) ilişkin ciddi ve yeni düzenlemeler, hapis cezası içeren yaptırımlar bulunmakta olup uygulamada bu düzenlemelere uygun davranılması önem arz etmektedir. Konu; Yasa'da genel hatlarıyla aşağıdaki gibi düzenlenmiştir:

Haksız Rekabet tanımı değişmiş olup artık haksız rekabette bulunulduğu iddiası yalnızca rakip firmalardan değil; müşteriler de dahil olmak üzere ilgili tüm meslekî birlikler, tüketici dernekleri, kamusal nitelikli kurumlar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere menfaatleri zedelenen herkes tarafından öne sürülebilecektir. Bu itibarla reklam, tanıtım ve satış uygulamaları başta olmak üzere yürütülen tüm kampanya ve iş birliklerinin dahi akış ve içeriklerinin haksız rekabet oluşturmamasına azami dikkat gösterilmesi gerekecektir. Ayrıca satış kampanyalarının biçimi de dahil olmak üzere kendisi, işletme işaretleri, malları, iş ürünleri, faaliyetleri, fiyatları, stokları, satış kampanyalarının biçimi ve iş ilişkileri hakkında yanıltıcı beyanda bulunulmasının da haksız rekabet oluşturacağı bilinerek hareket edilmelidir.

Yeni Türk Ticaret Kanunu'nda eskisinden farklı olarak "fiyatların kötülenmesi" durumunun da haksız rekabet oluşturacağı düzenlenmiştir. Bu durumda kurumların reklam, ilân ve tanıtımlarında başkaca kurum ve kuruluşların, fiyatlarının, mallarının, iş ürünlerinin, faaliyetlerinin veya ticari işlerinin yanlış, yanıltıcı veya gereksiz yere incitici açıklamalarla kötülenmesinin haksız rekabet oluşturacağı bilinerek hareket edilmelidir; bu tip uygulamalara yer verilmemelidir.

Bu konu hakkında detaylı bilgi için lütfen Av. Özlem Büyükkaya ile iletişime geçiniz. Bu doküman sadece bilgilendirme amacıyla siz ziyaretçilerimize sunulmuş olup, web sitemiz yasal uyarı kurallarına tabidir.